Warunki uczestnictwa, zmian i anulacji

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie po otrzymaniu wymaganych opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne - Biuro Kongresów SKOLAMED prowadzone przez firmę PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21. Obowiązuje forma pisemna z podaniem konta, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

 

Potrącenia umowne:

Opłaty rejestracyjne: do 31 maja 2019 - rezygnacja bez kosztów; od 1 czerwca 2019 do 1 lipca 2019 r. – potrącenie 30 % wartości anulowanego zamówienia; od 1 lipca 2019 r. - potrącenie 100 % wartości zamówienia.
Opłata za zakwaterowanie: do 31 marca 2019 - rezygnacja bez kosztów; od 1 kwietnia 2019 do 1 czerwca 2019 r. – równowartość ceny pokoju za jedną dobę hotelową za każdy anulowany pokój; od 1 czerwca 2019 – 100 % wartości zamówienia.

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego.

Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty realizacji usług.

Do pobrania: Regulamin Konferencji XVI Interdyscyplinarne Forum PTUM 2019