Wysokość opłaty rejestracyjnej

  do dnia 31 maja 2019 od dnia 1 czerwca 2019
Opłata rejestracyjna uczestnika 450 zł 500 zł

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  • otrzymania programu Forum, identyfikatora
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem

Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Opłata dla osoby towarzyszącej w wysokości 300 zł brutto obejmuje korzystanie z wyżywienia.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji jest dokonanie pełnej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Opłaty za uczestnictwo prosimy wpłacać na konto:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 16 1910 1048 2305 0063 2357 0005