Program konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie

 

Miejsce obrad:

Copernicus Toruń Hotel ****
Bulwar Filadelfijski 11
87-100 Toruń

 

Czwartek, 26 września 2019 r. 

 

   7.15 – 8.45    Fakultatywne warsztaty udarowe firmy Boehringer Ingelheim

 

  9.00 – 10.30    Sesja Inauguracyjna

Przewodniczą: prof. Danuta Ryglewicz, prof. Walenty Nyka

  9.00 –   9.25    Powitanie gości i uroczyste otwarcie
  9:25 –   9.45    Udar mózgu 2019 - Prof. Danuta Ryglewicz (Warszawa)
  9.50 – 10.10    Medycyna ”pola walki” - Prof. Waldemar Machała (Łódź)
10.10 – 10:30    Medycyna ratunkowa w udarze mózgu - Prof. Jerzy Robert Ładny (Białystok)    

 

10.30 – 11.50    Sesja I

Przewodniczą: prof. Jerzy Robert Ładny, prof. Waldemar Machała

10.30 – 10.50    Uszkodzenie mózgu w stanach zagrożenia życia: spojrzenie anatoma - Prof. Przemysław Kowiański (Gdańsk)
10.50 – 11.10    Uszkodzenie mózgu w stanach zagrożenia życia: spojrzenie radiologa - Prof. Zbigniew Serafin (Bydgoszcz)
11.10 – 11.30    Uszkodzenie mózgu w stanach zagrożenia życia: spojrzenie anestezjologa - Prof. Radosław Owczuk (Gdańsk)
11.30 – 11.50    Uszkodzenie mózgu w stanach zagrożenia życia: spojrzenie patologa - Prof. Przemysław Nowacki (Szczecin)

 

11.50 – 12.00    Przerwa kawowa

 

12.00 – 13.05    Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim

 

13.05 – 14.35    Sesja II

Przewodniczą: prof. Radosław Owczuk, prof. Anna Członkowska

13.05 – 13.25       Śmierć mózgu - Prof. Andrzej  Bohatyrewicz (Szczecin)
13.25 – 13.55       Płynoterapia w ostrym uszkodzeniu mózgu - Prof. Wojciech Dąbrowski (Lublin)
13.55 – 14:15       Zespół “złamanego serca”:  kardiomiopatia Takotsubo - Prof. Miłosz Jaguszewski (Gdańsk)
14.15 – 14.35       Selekcja chorego do leczenia w OIOM - Prof. Katarzyna Sierakowska (Bydgoszcz)

 

14.35 – 15.15    Obiad  

 

15.15 – 16:00    Sesja satelitarna firmy Ever Pharma

 

16.00 – 16.15    Przerwa kawowa

 

16.15 – 18.15    Sesja III

Przewodniczą: prof. Barbara Książkiewicz, prof. Ryszard Podemski

16.15 – 16.35     Stan zapalny w udarze mózgu - Prof. Anna Członkowska (Warszawa)
16.35 – 16.55     Neuroprotekcja w ostrym udarze mózgu - Prof. Konrad Rejdak (Lublin)
16.55 – 17.05     Rola hipotermii w ostrym uszkodzeniu mózgu - Dr n. med. Michał Karliński (Warszawa)
17.05 – 17.25     Wydłużenie okna terapeutycznego w udarze mózgu - Prof. Bartosz Karaszewski (Gdańsk)
17.25 – 17.45     Stany zagrożenia życia w SM - Dr hab. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze)
17.45 – 18.05     Encefalopatia niedokrwienno-niedotlenieniowa - Dr n. med. Małgorzata Wichlińska-Lubińska (Bydgoszcz)
18.05 – 18.15     Aplikacja mobilna - nowe narzędzie w profilaktyce udaru mózgu - Dr hab. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze)


18.15 - 19.00      Sesja bioetyczna - terapia uporczywa w udarze mózgu

PRELEGENCI: Prof. Andrzej Bohatyrewicz, mec. Marek Koenner (Gdańsk),  dr n. med. Andrzej Opuchlik (Warszawa) (czas wystąpień po 10 minut)
MODERUJĄ: Prof. Andrzej Bohatyrewicz, prof. Krystyna Pierzchała
PANEL EKSPERTÓW: zaproszeni wykładowcy + przewodniczący sesji

 

20.00 - 22.00   Kolacja

 

 

Piątek, 27 września 2019 r.

 

7:15 – 8.45    Sesja satelitarna firmy – angio KT

Przewodniczą: prof. Edyta Szurowska, dr n. med. Joanna Wojczal  

Prof. Edyta Szurowska, dr n. med. Joanna Wojczal, dr Jacek Antecki, dr hab. Grzegorz Kozera

 

 8.50 - 10.30     Sesja IV

Przewodniczą: prof. Anetta Lasek-Bal (Katowice), prof. Bartosz Karaszewski (Gdańsk)

 8:50 –  9.10      Standardy postępowania ratunkowego i opieki przedszpitalnej w udarze mózgu - Dr n. med. Jacek Staszewski (Warszawa)
 9.10 –  9.30      Spoke to hub, ship and drip i system koordynowanej opieki nad pacjentem z udarem mózgu w codziennej praktyce CILUM - Dr n. med. Piotr Luchowski (Lublin)
 9.30 –  9.50     Emergency procedures in stroke  - Lithuanian experience - Dr Rytis Masiliunas (Wilno)
 9.50 –10.10       Koordynowana opieka nad chorym z udarem mózgu w realiach WSPR - Dr n. med. Przemysław Paciorek (Bydgoszcz)
10.10 – 10.30     TBA

 

10.30 – 10.45    Przerwa kawowa

 

10.45 – 11.00    Sesja satelitarna firmy

 

11.00 – 11.15    Sesja satelitarna firmy

 

11.15 – 13.00      Sesja V

Przewodniczą: prof. Ewa Pilarska, prof. Jacek Manitius

11.15 – 11.35    Stroke mimic u dzieci - Prof. Ewa Pilarska (Gdańsk)
11.35 – 11.55    Stroke mimic u dorosłych - Prof. Anetta Lasek-Bal (Katowice)
11.55 – 12.15    Szczególne aspekty terapii hipotensyjnej w ostrej fazie udaru mózgu - Prof. Jacek Manitius (Bydgoszcz)
12.15 – 12.35    Udar mózgu w ostrych stanach kardiochirurgicznych - Prof. Lech Anisimowicz (Bydgoszcz)
12.35 – 12.55    Reakcje polekowe zagrażające życiu - Dr hab. Maciej Niewada (Warszawa)

 

13.00 – 13.15    Przerwa kawowa

 
13.15 – 14.00     Sesja satelitarna firmy

 

14.00 – 15.20    Sesja VI  


Przewodniczą: prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz, prof. Piotr Sobolewski

14.00 – 14.20    Zespół wypalenia u neurologa – problem czy mit? - Prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz (Warszawa)
14.20 – 14.40    Świadomość zagrożenia w udarze mózgu - Dr hab. Grzegorz Kozera (Bydgoszcz)
14.40 – 15.00    Ostre zapalenia naczyń mózgowych - Dr Aleksandra Podlecka-Piętowska (Warszawa)
15:00 – 15:20    Zespół ciasnoty wewnątrzczaszkowej: aktualne zalecenia terapeutyczne - Prof. Piotr Sobolewski (Sandomierz).

 

15:20 – 15.30    Podsumowanie i zamknięcie obrad XVI Interdyscyplinarnego Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

 

15.30 – 16:30    Obiad