Program konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie

 

Miejsce obrad:

Copernicus Toruń Hotel ****
Bulwar Filadelfijski 11
87-100 Toruń

 

Czwartek, 26 września 2019 r. 

 

7.15 – 8.45    Interaktywne warsztaty udarowe firmy Boehringer Ingelheim
Tromboliza u pacjenta z udarem niedokrwiennym

Prelegenci: dr n. med. Michał Karliński, dr n. med. Antoni Ferens

Prosimy o zabranie urządzeń mobilnych

 

9.00 – 10.30    Sesja inauguracyjna

Przewodniczą: prof. Danuta Ryglewicz, prof. Walenty Nyka

9.00 – 9.25      Powitanie gości i uroczyste otwarcie
9:25 – 9.45       Udar mózgu 2019 - Prof. Danuta Ryglewicz (Warszawa)
9.45 – 10.15      Medycyna ”pola walki” - Prof. Waldemar Machała (Łódź)
10.15 – 10:30    Świadomość zagrożenia w udarze mózgu - Dr hab. Grzegorz Kozera (Bydgoszcz)    

 

10.30 – 11.50    Sesja I

Przewodniczą: prof. Waldemar Machała, prof. Przemysław Nowacki

10.30 – 10.50    Uszkodzenie mózgu w stanach zagrożenia życia: spojrzenie anatoma - Prof. Przemysław Kowiański (Gdańsk)
10.50 – 11.10    Uszkodzenie mózgu w stanach zagrożenia życia: spojrzenie radiologa - Prof. Zbigniew Serafin (Bydgoszcz)
11.10 – 11.30    Uszkodzenie mózgu w stanach zagrożenia życia: spojrzenie anestezjologa - Prof. Radosław Owczuk (Gdańsk)
11.30 – 11.50    Uszkodzenie mózgu w stanach zagrożenia życia: spojrzenie patologa - Prof. Przemysław Nowacki (Szczecin)

 

11.50 – 12.00    Przerwa kawowa

 

12.00 – 13.05    Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim
Dożylne leczenie trombolityczne: Czechy, Polska, reszta świata

Przewodniczy: prof. Adam Kobayashi

12.00 – 12.25       Organization of stroke care in the Czech Republic - Dr n. med. Aleš Tomek (Praga, Czechy)

12.25 – 12.45       Kroki milowe leczenia udaru mózgu na świecie i w Polsce - Dr n. med. Michał Karliński (Warszawa)

12.45 – 13.05       Dyskusja

 

13.05 – 14.35    Sesja II

Przewodniczą: prof. Radosław Owczuk, prof. Anna Członkowska

13.05 – 13.25       Śmierć mózgu - Prof. Romuald Bohatyrewicz (Szczecin)
13.25 – 13.55       Płynoterapia w ostrym uszkodzeniu mózgu - Prof. Wojciech Dąbrowski (Lublin)
13.55 – 14:15       Selekcja chorego do leczenia w OIOM - Prof. Katarzyna Sierakowska (Bydgoszcz)

 

14.15 – 15.15    Obiad  

 

15.15 – 16:00    Sesja satelitarna firmy Ever Pharma
Miejsce Cerebrolizyny w leczeniu ostrych uszkodzeń mózgu

Przewodniczy: prof. Anna Członkowska

15.15 – 15.30       Kluczowe zmiany w myśleniu o leczeniu ostrej fazy udaru mózgu w świetle wytycznych PTN 2019 - Dr n. med. Michał Karliński (Warszawa)

15.30 – 15.45       Cerebrolizyna - nowe doniesienia kliniczne - Dr hab. Maciej Niewada (Warszawa)

15.45 – 15.55       Cerebrolizyna - aspekty praktyczne - Dr hab. Grzegorz Kozera (Bydgoszcz)

15.55 – 16.00       Dyskusja

 

16.00 – 16.15    Przerwa kawowa

 

16.15 – 18.15    Sesja III

Przewodniczą: prof. Barbara Książkiewicz, prof. Ryszard Podemski

16.15 – 16.35     Stan zapalny w udarze mózgu - Prof. Anna Członkowska (Warszawa)
16.35 – 16.55     Neuroprotekcja w ostrym udarze mózgu - Prof. Konrad Rejdak (Lublin)
16.55 – 17.15     Rola hipotermii w ostrym uszkodzeniu mózgu - Dr n. med. Michał Karliński (Warszawa)
17.15 – 17.35     Wydłużenie okna terapeutycznego w udarze mózgu - Prof. Bartosz Karaszewski (Gdańsk)
17.35 – 17.55     Stany zagrożenia życia w SM - Dr hab. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze)
17.45 – 18.15     Encefalopatia niedokrwienno-niedotlenieniowa - Dr n. med. Małgorzata Wichlińska-Lubińska (Bydgoszcz)
18.15 – 18.30     Aplikacja mobilna - nowe narzędzie w profilaktyce udaru mózgu - Dr hab. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze)


18.30 - 19.30      Sesja bioetyczna - terapia uporczywa w udarze mózgu

PRELEGENCI: Prof. Romuald Bohatyrewicz, dr n. pr. Marek Koenner (Gdańsk),  dr n. med. Andrzej Opuchlik (Warszawa)
MODERUJĄ: Prof. Romuald Bohatyrewicz, prof. Krystyna Pierzchała
PANEL EKSPERTÓW: zaproszeni wykładowcy i przewodniczący sesji

 

20.30 - 22.00   Kolacja

 

 

Piątek, 27 września 2019 r.

 

7:15 – 8.45    Sesja satelitarna Angels Initiative– angio TK

Przewodniczą: dr hab. Arkadiusz Szarmach, dr n. med. Joanna Wojczal  

7.15 – 7.25       Miejsce badań kontrastowych tomografii komputerowej w diagnostyce udaru mózgu: aktualne standardy i zalecenia - Dr hab. Grzegorz Kozera (Bydgoszcz)

7.25 – 7.55       Interpretacja badań kontrastowych tomografii komputerowej u chorego z udarem niedokrwiennym mózgu - Dr hab. Arkadiusz Szarmach (Gdańśk)

7.55 – 8.15       Jak neurolog może zinterpretować wynik badania angio-TK - Dr n. med. Joanna Wojczal (Lublin)

8.15 – 8.35       Badanie angio-TK w procesie leczenia endowaskularnego - przypadki kliniczne - Dr Jacek Antecki (Kielce)

 

8.35 – 8.50    Przerwa kawowa
 
8.50 - 10.30     Sesja IV

Przewodniczą: prof. Anetta Lasek-Bal, prof. Bartosz Karaszewski

 8:50 –  9.10      Standardy postępowania ratunkowego i opieki przedszpitalnej w udarze mózgu - Dr n. med. Jacek Staszewski (Warszawa)
 9.10 –  9.30      Spoke to hub, ship and drip i system koordynowanej opieki nad pacjentem z udarem mózgu w codziennej praktyce CILUM - Dr n. med. Piotr Luchowski (Lublin)
 9.30 –  9.50     Emergency procedures in stroke  - Lithuanian experience - Dr Rytis Masiliunas (Wilno, Litwa)
 9.50 –10.10       Koordynowana opieka nad chorym z udarem mózgu w realiach WSPR - Dr n. med. Przemysław Paciorek (Bydgoszcz)
10.10 – 10.30     Nadkrzepliwość jako stan zagrożenia mózgu - Prof. Sławomir Michalak (Poznań)

 

10.30 – 10.45    Przerwa kawowa

 

10.45 – 11.15    Sesja sponsorowana

Przewodniczą: prof. Sławomir Michalak, prof. Lech Anisimowicz

10:45 –  11.00      Profilaktyka udaru mózgu u chorego z migotaniem przedsionków - Dr hab. Grzegorz Kozera (Bydgoszcz)

Wykład sponsorowany przez firmę Bayer

11:00 –  11.15      Leczenie powikłań terapii przeciwkrzepliwej - Dr hab. Piotr Sobolewski, prof. UJK (Sandomierz)

Wykład sponsorowany przez firmę Octapharma

 

Sesja zawiera prezentacje przypadków klinicznych: dr hab. Piotr Sobolewski, prof. UJK / dr hab. Grzegorz Kozera

 
11.15 – 13.00      Sesja V

Przewodniczą: prof. Ewa Pilarska, prof. Jacek Manitius

11.15 – 11.35    Stroke mimic u dzieci - Prof. Ewa Pilarska (Gdańsk)
11.35 – 11.55    Stroke mimic u dorosłych - Prof. Anetta Lasek-Bal (Katowice)
11.55 – 12.15    Szczególne aspekty terapii hipotensyjnej w ostrej fazie udaru mózgu - Prof. Jacek Manitius (Bydgoszcz)
12.15 – 12.35    Udar mózgu w ostrych stanach kardiochirurgicznych - Prof. Lech Anisimowicz (Bydgoszcz)
12.35 – 12.55    Reakcje polekowe zagrażające życiu - Dr hab. Maciej Niewada (Warszawa)

 

13.00 – 13.15    Przerwa kawowa

 
13.15 – 14.00     Sesja sponsorowana przez firmę Medtronic

Przewodniczą: prof. Adam Kobayashi, dr Piotr Luchowski

13:15 – 13.35      Rola neurologa podczas zabiegu mechanicznej trombektomii - Dr n. med Joanna Wojczal (Lublin)

13:35 – 13.55      Mechaniczna trombektomia - powikłania - Prof. Adam Kobayashi (Warszawa)

13:55 – 14.00      Dyskusja

 
14.00 – 15.20    Sesja VI  


Przewodniczą: prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz, dr hab. Piotr Sobolewski, prof UJK

14.00 – 14.20    Zespół wypalenia u neurologa – problem czy mit? - Prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz (Warszawa)
14.20 – 14.40    Odrębności kliniczno-radiologiczne ostrego uszkodzenia mózgu u dzieci i młodzieży -
Dr hab. Ilona Kopyta (Katowice)
14.40 – 15.00    Ostre zapalenia naczyń mózgowych - Dr Aleksandra Podlecka-Piętowska (Warszawa)
15:00 – 15:20    Zespół ciasnoty wewnątrzczaszkowej: aktualne zalecenia terapeutyczne - Dr hab. Piotr Sobolewski, prof UJK (Sandomierz).

 

15:20 – 15.30    Podsumowanie i zamknięcie obrad XVI Interdyscyplinarnego Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

 

15.30 – 16:30    Obiad