Organizator Naukowy

Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu
Prezes: Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
Sekretarz: Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz