Komitet Organizacyjny


Przewodniczący
Dr n. med. Ignacy Lubiński

Członkowie
Dr hab. Grzegorz Kozera
Dr hab. Piotr Sobolewski, prof. UJK