Komitet Naukowy


Przewodniczący


Prof. Barbara Książkiewicz


Członkowie


Dr hab. Monika Adamczyk-Sowa
Prof. Lech Anisimowicz
Dr Jacek Antecki
Prof. Romuald Bohatyrewicz
Prof. Anna Członkowska
Prof. Wojciech Dąbrowski
Dr n. med. Antoni Ferens
Prof. Bartosz Karaszewski
Dr n. med. Michał Karliński
Dr hab. Adam Kobayashi
Dr. n. pr. Marek Koenner
Dr hab. Ilona Kopyta
Prof. Przemysław Kowiański
Dr hab. Grzegorz Kozera
Prof. Anetta Lasek-Bal
Dr n. med. Piotr Luchowski
Prof. Waldemar Machała
Prof. Jacek Manitius
Dr Rytis Masiliunas
Prof. Roman Mazur
Prof. Sławomir Michalak
Dr hab. Maciej Niewada
Prof. Przemysław Nowacki
Prof. Walenty Nyka
Dr n. med. Andrzej Opuchlik
Prof. Radosław Owczuk
Dr n. med. Przemysław Paciorek
Prof. Krystyna Pierzchała
Prof. Ewa Pilarska
Prof. Ryszard Podemski
Dr Aleksandra Podlecka-Piętowska
Prof. Konrad Rejdak
Prof. Danuta Ryglewicz
Prof. Zbigniew Serafin
Prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz
Prof. Katarzyna Sierakowska
Dr hab. Piotr Sobolewski, prof. UJK
Dr n. med. Jacek Staszewski
Dr hab. Arkadiusz Szarmach
Dr n. med. Aleš Tomek
Dr n. med. Małgorzata Wichlińska-Lubińska
Dr n. med. Joanna Wojczal